Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42

 
Evidenční číslo: BO-016571
Datum schválení zadání Radou města Brna: 20. 11. 2013
Název: Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42
Popis předmětu plnění: Zhotovení stavby „Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42“. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v komplexní rekonstrukci a nástavbě bytového domu Francouzská 42. Jedná se o novou veřejnou zakázku po zrušení stejné zakázky dle §21 odst. 1 písm. a) z.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: IMOS Brno, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
celková nabídková cena bez DPH 80
lhůta plnění v kalendářních dnech 10
délka záruční lhůty v měsících 10
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
D.I.S. spol. s r.o. 46975616
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnosti 46347542
IMOS Brno, a.s. 25322257
STRABAG a.s. 60838744
SKR stav, s.r.o. 26961474
OHL ŽS, a.s. 46342796
Metrostav a.s. 14915
společná nabídka RIAVA Corporation CZ s.r.o., RIASTAV, s.r.o. 28615115
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Pavel Březa
Mgr. Jitka Ivičičová
Ing. Jaroslav Kacer
Mgr. Jiří Lahoda
Ing. Jana Drápalová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 9. 4. 2014
Cena včetně DPH 65 399 597,00 Kč
Datum realizace 31. 7. 2015
Datum podpisu smlouvy 14. 8. 2014

Zpět