Dům s pečovatelskou službou Křídlovická

 
Evidenční číslo: BO-016572
Datum schválení zadání Radou města Brna: 18. 12. 2013
Název: Dům s pečovatelskou službou Křídlovická
Popis předmětu plnění: Předmětem zakázky je zhotovení novostavby bytového domu s pečovatelskou službou na pozemku parc. čís. 1713/1 a 1713/2 v k.ú. Staré Brno, obec Brno.Jedná se o novou veřejnou zakázku po zrušení stejné zakázky dle §21 odst. 1 písm. a) z.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: KOMFORT a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
výše nabídkové ceny v Kč bez DPH 80
lhůta výstavby ve dnech 10
délka záruky v měsících 10
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
STAVKOM, spol. s r.o. 41604041
PS BRNO 25506820
ESOX, spol. s r.o. 558010
3V&H, s.r.o. 46992715
KOMFORT a.s. 25524241
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Pavel Březa
Ing. Jaroslav Kacer
Mgr. Jiří Lahoda
Mgr. Jitka Ivičičová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 2. 4. 2014
Cena včetně DPH 34 085 628,00 Kč
Datum realizace 10. 5. 2015
Datum podpisu smlouvy 9. 5. 2014

Zpět