Brno, Filipínského II, Bubeníčkova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

 
Evidenční číslo: OI-016683
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Filipínského II, Bubeníčkova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Filipínského a v části ulice Bubeníčkova. Kanalizační stoka bude rekonstruována v profilu DN 1000/1500 a v délce 390,5 m, v profilu DN 400 a v délce 62,9 m, v profilu DN 600/900 a v délce 12,0 m a v profilu DN 500 a délce 9,5 m. V části ulice Bubeníčkova bude provedena rovněž rekonstrukce vodovodu DN 80 v délce 54,2 m, DN 100 v délce 52,6 m a DN 200 v délce 6,3 m. Následně bude provedena obnova komunikačních ploch. Součástí předmětu zakázky je i zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, vytýčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření hotové stavby
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Sdružení Filipínského, Bubeníčkova - FIRESTA+DS BRNO, ved. účastník: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce , stavby a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
výše nabídkové ceny bez DPH 80
zkrácení předpokládané lhůty plnění 15
lhůta provádění prací na obnově vozovky 5
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
COLAs CZ, a.s. 26177005
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 48035599
Skanska a.s. 26271303
Sdružení Rekonstrukce kanalizace a vodovodu- vedoucí sdružení: HABAU CZ s.r.o. 26068338
STRABAG a.s., odštěpný závod Brno 60838744
OHL ŽS, a.s. 46342796
Sdružení Filipínského, Bubeníčkova - FIRESTA+DS BRNO, ved. účastník: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce , stavby a.s. 25317628
D.I.S., spol. s r.o. 46975616
Sdružení Filipínského, vedoucí účastník: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 25342100
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava 45274924
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ludvík Kadlec
Naděžda Křemečková
Ing. Jiří Hanousek
Ing. Jan Kaucký
ing. Petr Šindler
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 53 115 649,00 Kč
Datum realizace 27. 11. 2015
Datum podpisu smlouvy 19. 9. 2014

Zpět