Brno, Malátova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

 
Evidenční číslo: OI-016684
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Malátova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Malátova. Kanalizační stoka bude rekonstruována v profilu DN 600/900 a v délce 156,93 m, v profilu DN 500 a v délce 18,90 m a v profilu DN 300 a v délce 21,86 m. Vodovodní řad bude rekonstruován v profilu DN 150 a v délce 159,00 m. Součástí stavby je rovněž provedení přeložky plynovodu v profilu DN 300 a v délce 23,5 m, provedení úpravy kabelů EPD a provedení obnovy části vozovky. Součástí předmětu zakázky je i zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, vytýčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření hotové stavby
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Skanska a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
výše nabídkové ceny bez DPH 80
zkrácení předpokládané lhůty plnění 15
lhůta provádění na obnově vozovky 5
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 48035599
Skanska a.s. 26271303
STABAG a.s., odštěpný závod Brno 60838744
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 25317628
D.I.S., spol. s r.o. 46975616
Sdružení Malátova, vedoucí účastník: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 25342100
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ludvík Kadlec
Naděžda Křemečková
Ing. Jiří Hanousek
Ing. Jan Kaucký
Ing. Petr Šindler
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 18 725 316,00 Kč
Datum realizace 15. 9. 2015
Datum podpisu smlouvy 19. 9. 2014

Zpět