Brno, ÚV Pisárky - protipovodňová ochrana jižní části areálu

 
Evidenční číslo: OI-016753
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, ÚV Pisárky - protipovodňová ochrana jižní části areálu
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky je provedení výstavby protipovodňových opatření (dále PPO). Celková délka PPO je cca 559,0 m. Linie PPO bude vedena v těsné blízkosti vnitřní komunikace areálu ÚV Pisárky při respektování prostoru volného nábřeží za linií PPO, jenž je součástí regionálního biokoridoru kolem řeky Svratky. Součástí zakázky je rovněž provedení asanace domu Pisárecká 3. Součástí předmětu zakázky je i zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, vytýčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření hotové stavby..
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
výše nabídkové ceny bez DPH 80
zkrácení předpokládané lhůty plnění I. etapy 15
celková lhůta plnění na II. etapě 5
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 25317628
„Sdružení Pisárky“ - vedoucí účastník: PŔEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 25342100
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. 41601645
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Naděžda Křemečková
Ludvík Kadlec
Ing. Jan Kaucký
Ing. Jiří Hanousek
Ing. Petr Šindler
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 29 629 062,00 Kč
Datum realizace 12. 10. 2016
Datum podpisu smlouvy 19. 9. 2014

Zpět