tisk knihy Dějiny Brna 2

 
Evidenční číslo: AMB-016909
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: tisk knihy Dějiny Brna 2
Popis předmětu plnění: tisk knihy Dějiny Brna 2
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: AMB
Vybraný uchazeč: Graspo CZ Zlín
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 40
reference 30
technické parametry 30
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Graspo CZ Zlín 25586092
Tiskárny Havlíčkův Brod 46504796
Arch polygrafické práce Brno 45477574
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
PhDr. Libor Blažek
Mgr. Jiří Mihola Ph.D.
Mgr. Radana Červená
Prof. Mgr. Libor Jan
Bc. Martin Pecina
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 4. 12. 2013
Cena včetně DPH 660 330,00 Kč
Datum realizace 23. 12. 2013
Datum podpisu smlouvy 5. 12. 2013

Zpět