Projekt Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Regionální biocentrum Stará řeka

 
Evidenční číslo: ÚRM-017063
Datum schválení zadání Radou města Brna: 18. 12. 2013
Název: Projekt Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Regionální biocentrum Stará řeka
Popis předmětu plnění: Předmětem projektu je založení části regionálního biocentra Stará řeka v k. ú. Přízřenice. V rámci realizace akce budou odstraněny stanovištně nevhodné dřeviny, založen travní porost a vysazeny dřeviny. Předmětem zakázky je také následná dvouletá péče provedených výsadeb (tj. po dvě vegetační období).
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: ÚRM
Vybraný uchazeč: Kaisler s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Kaisler s.r.o. 25523406
ZÁBOJNÍK contractors s.r.o. 26258692
OK GARDEN s.r.o. 27571297
KHL - EKO, a.s. 26160277
Wotan Forest, a.s. 26060701
Aleš Dosoudil 71769498
Josef Dostál, DiS. 64962351
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Naděžda Křemečková
JUDr. Rostislav Obrlík
Mgr. Radek Řeřicha
Mgr. Radim Gold - OIEF
Ing. Lucie Loutocká
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 5. 3. 2014
Cena včetně DPH 2 056 536,00 Kč
Datum realizace 28. 12. 2015
Datum podpisu smlouvy 28. 3. 2014

Zpět