Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně - poskytování služeb

 
Evidenční číslo: OI-017148
Datum schválení zadání Radou města Brna: 4. 2. 2014
Název: Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně - poskytování služeb
Popis předmětu plnění: Předmětem veř. zakázky je obsluha a údržba retenčních nádrží dokončeného nezkolaudovaného vodohospodářského díla „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ do doby kolaudace a vyvedení do DM
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší cenová nabídka
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Jan Kaucký
Ing.arch. Radomír Kolomazník
Jana Indrová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 4. 2. 2014
Cena včetně DPH 605 000,00 Kč
Datum realizace 31. 8. 2014
Datum podpisu smlouvy 12. 2. 2014

Zpět