Brno, Bystrc - rekonstrukce ČS Jelenice

 
Evidenční číslo: OI-017151
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Bystrc - rekonstrukce ČS Jelenice
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby řeší rekonstrukci technologie čerpací stanice (čerpadla, armatury včetně části potrubí), vybudování odpadu z čerpací stanice, rekonstrukci EZS, rek. elektroinstalace, rek. systém přenosu dat apod. Stavební rekonstrukce řeší střechu, výměnu a zateplení vrat, zateplení obvodového pláště, stavební úpravy akum. nádrže a oplocení objektu. Součástí bude inventarizace zeleně, geodetické zaměření, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Pöyry Environment a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídkoví cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Pöyry Environment a.s. 46347526
Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Brno 26475081
VH arelier, spol. s r.o. 49437267
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 810 700,00 Kč
Datum realizace 31. 7. 2014
Datum podpisu smlouvy 10. 2. 2014

Zpět