Březová nad Svitavou, II. BV, sekční uzávěry - stavební rekonstrukce

 
Evidenční číslo: OI-017160
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Březová nad Svitavou, II. BV, sekční uzávěry - stavební rekonstrukce
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby řeší rekonstrukci 12 - ti sekčních uzávěrů II. březovského vodovodu. Součástí bude výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Pöyry Environment a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
DUIS s.r.o. 47916311
Pöyry Environment a.s. 46347526
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 949 850,00 Kč
Datum realizace 29. 8. 2014
Datum podpisu smlouvy 14. 2. 2014

Zpět