Studie bytové výstavby Přízřenice

 
Evidenční číslo: BO-017167
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Studie bytové výstavby Přízřenice
Popis předmětu plnění: Zpracování variantního návrhu možné zástavby a návrh zainvestování vymezeného území v rámci „Rozvojového území Brno-Jih“ - lokalita bytové výstavby Přízřenice.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: ATELIER ERA, sdružení architektů Fixel a Pech
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
ATELIER ERA, sdružení architektů Fixel a Pech 14625601
KNESL+KYNČL, s.r.o. 47912481
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Mgr. Jiří Lahoda
Ing. Jitka Kalášková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 4. 2. 2014
Cena včetně DPH 290 400,00 Kč
Datum realizace 1. 7. 2014
Datum podpisu smlouvy 11. 2. 2014

Zpět