Březová nad Svitavoz, VDJ 5000 - rekonstrukce stavební a elektro části

 
Evidenční číslo: OI-017214
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Březová nad Svitavoz, VDJ 5000 - rekonstrukce stavební a elektro části
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby řeší kompletní rekonstrukci stavební a elektro části vodojemu 5000 a přiléhlé části areálu v Březové nad Svitavou. Součástí bude výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: VH atelier, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Pöyry Environment a.s. 46347526
Regioprojekt Brno, s.r.o. 220078
VH atelier, spol. s r.o. 49437267
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 805 118,27 Kč
Datum realizace 29. 8. 2014
Datum podpisu smlouvy 24. 2. 2014

Zpět