Březová nad Svitavou, VDJ 5000 - technologie desinfekce a dávkování ClO2

 
Evidenční číslo: OI-017219
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Březová nad Svitavou, VDJ 5000 - technologie desinfekce a dávkování ClO2
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby řeší zavedení technologie desinfekce pitné vody a dávkování ClO2 ve vodojemu (5000) v areálu prameniště v Březové nad Svitavou. Součástí je vypracování provozního řádu, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: VH atelier, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Provo, spol. s r.o. 49437267
VH atelier, spol. s r.o. 49437267
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 359 534,56 Kč
Datum realizace 29. 8. 2014
Datum podpisu smlouvy 24. 2. 2014

Zpět