Brno, ATS a VDJ Barvičova - rekonstrukcve technologie včetně rozvaděčů elektro

 
Evidenční číslo: OI-017238
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, ATS a VDJ Barvičova - rekonstrukcve technologie včetně rozvaděčů elektro
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby řeší rekonstrukci technologie včetně rozvaděčů AT stanici a ve vodojemu Barvičova. Součástí bude návrh provozního řádu, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Puttner, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Pöyry Environment a.s. 46347526
ELMOZ, a.s. 25552074
Puttner, s.r.o. 25552953
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 810 700,00 Kč
Datum realizace 30. 6. 2014
Datum podpisu smlouvy 24. 2. 2014

Zpět