Brno, ATS Kostelní zmola - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro

 
Evidenční číslo: OI-017239
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, ATS Kostelní zmola - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby řeší rekonstrukci technologie AT stanice Kostelní zmola včetně rekonstrukce rozvaděčů elekto. Součástí je vypracování provozního řádu, výkazu výměr, položkového rozpočtu a výkonu autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Puttner, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Pöyry Environment a.s. 46347526
Puttner, s.r.o. 25552953
ELING CZ s.r.o. 27752810
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Ing. Miroslav Martínek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 459 800,00 Kč
Datum realizace 29. 8. 2014
Datum podpisu smlouvy 24. 2. 2014

Zpět