Brno, Milady Horákové - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - pasportizace objektů

 
Evidenční číslo: OI-017364
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Milady Horákové - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - pasportizace objektů
Popis předmětu plnění: Bude vypracován pasport stavu celkem 44 objektů, které mohou být dotčeny realizovanou rekonstrukcí kanalizace a vodovodu na ulici Milady Horákové. Bude vypracována fotodokumentace včetně popisu poruch, odsouhlaseného majiteli objektů (formou znaleckého posudku) - 2 x v tištěné formě a 1 x na CD. Součástí je sledování změn po dobu výstavby včetně závěrečné zprávy.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Ing. Jiří Šmikmátor
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. Jiří Šmikmátor 40458211
Ing. Josef Cupal 15223451
Huryta, s.r.o. 25569155
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 729 630,00 Kč
Datum realizace 15. 10. 2015
Datum podpisu smlouvy 17. 3. 2014

Zpět