Orlí 7 - oprava nebytového prostoru v zadním traktu (VZ 23/2014)

 
Evidenční číslo: OSM-017741
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Orlí 7 - oprava nebytového prostoru v zadním traktu (VZ 23/2014)
Popis předmětu plnění: oprava elektroinstalace, plynoinstalace, zřízení PET, oprava omítek, malování, výměna oken a dveří
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: W.A.K. spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
Roman Trnka
Ing. Linda Wernischová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 9. 4. 2014
Cena včetně DPH 1 287 082,20 Kč
Datum realizace 30. 6. 2014
Datum podpisu smlouvy 10. 4. 2014

Zpět