Brno, ÚV Pisárky, rozvodna NN - rekonstrukce technologie

 
Evidenční číslo: OI-017845
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, ÚV Pisárky, rozvodna NN - rekonstrukce technologie
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky je realizace rekonstrukce technologie rozvodny NN v areálu úpravny vody v Pisárkách.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: UniCab, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
ELMONT GROUP, a.s. 25576119
Senergos, a.s. 26915413
UniCab, s.r.o. 26961873
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 6 148 772,00 Kč
Datum realizace 30. 9. 2014
Datum podpisu smlouvy 20. 5. 2014

Zpět