„Sanace - skalní řícení v ulici Pod Horkou“

 
Evidenční číslo: OI-017993
Datum schválení zadání Radou města Brna: 28. 5. 2014
Název: „Sanace - skalní řícení v ulici Pod Horkou“
Popis předmětu plnění: Jedná se o zajištění skalního svahu nad garážemi a klubovnou místní organizace Českého zahrádkářského svazu Bystrc v MČ Brno-Bystrc.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Robert Kotzian Ph.D.
Ing. Jan Kaucký
Ing.arch. Radomír Kolomazník
JUDr Eva Siváková
Jana Indrová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 5. 2014
Cena včetně DPH 780 665,00 Kč
Datum realizace 30. 7. 2014
Datum podpisu smlouvy 11. 6. 2014

Zpět