Brno, VDJ Kníničky 400 m3 - rekonstrukce objektu a technologie

 
Evidenční číslo: OI-018173
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, VDJ Kníničky 400 m3 - rekonstrukce objektu a technologie
Popis předmětu plnění:  Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby řeší rekonstrukci objektu a technologie vodojemu Kníničky 400 m3. Součástí dále bude geodetické zaměření, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: VH atelier, spol. s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídkovaá cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
PROVO, spol. s r.o. 49437267
VH atelier, spol. s.r.o. 49437267
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 380 869,28 Kč
Datum realizace 28. 11. 2014
Datum podpisu smlouvy 30. 6. 2014

Zpět