Odstraňování sprejerských kreseb v ulicích města Brna (VZ 45/2014)

 
Evidenční číslo: OSM-018205
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Odstraňování sprejerských kreseb v ulicích města Brna (VZ 45/2014)
Popis předmětu plnění: průběžné odstraňování kreseb, černých výlepů
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: W.A.K. spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
Roman Trnka
Ing. Petra Křepelková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 30. 4. 2014
Cena včetně DPH 3 388 000,00 Kč
Datum realizace 31. 12. 2014
Datum podpisu smlouvy 5. 5. 2014

Zpět