Změny Regulačního plánu bloku Příkop-Bratislavská-Koliště-Milady Horákové č. RP6/12,RP7/12,RP8/12

 
Evidenční číslo: OÚPR-018613
Datum schválení zadání Radou města Brna: 16. 7. 2014
Název: Změny Regulačního plánu bloku Příkop-Bratislavská-Koliště-Milady Horákové č. RP6/12,RP7/12,RP8/12
Popis předmětu plnění: Změny Regulačního plánu bloku Příkop-Bratislavská-Koliště-Milady Horákové č. RP6/12,RP7/12,RP8/12
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OÚPR
Vybraný uchazeč: K4 a.s., Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Bc. Ladislav Macek
Ing. Olga Nováková
Ing.Mgr. Kateřina Leopoldová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 16. 7. 2014
Cena včetně DPH 580 800,00 Kč
Datum realizace 31. 1. 2016
Datum podpisu smlouvy 6. 8. 2014

Zpět