Komplexní realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2015

 
Evidenční číslo: KPMB-018638
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Komplexní realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2015
Popis předmětu plnění: výroba a realizace expozice města Brna a jeho partnerských měst na veletrhu REGIONTOUR 2015
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: Veletrhy Brno, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
výše celkové nabídkové ceny vč. DPH 60
návrh architektonického a grafického řešení expozice 40
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Veletrhy Brno, a.s. 25582518
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Jana Bohuňovská
Mgr. Jakub Geisler
Ing. Michal Jelínek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 10. 9. 2014
Cena včetně DPH 647 743,00 Kč
Datum realizace 14. 1. 2015
Datum podpisu smlouvy 11. 9. 2014

Zpět