Technická infrastruktura v lokalitě Tuřany-Holásky - dokumentace pro provedení stavby

 
Evidenční číslo: BO-018676
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Technická infrastruktura v lokalitě Tuřany-Holásky - dokumentace pro provedení stavby
Popis předmětu plnění: Jedná se o zpracování dokumentace pro provedení stavby navazující na dokumentaci pro stavební povolení vyhotovenou zhotovitelem a na vydaná stavební povolení.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: IKA Brno s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
IKA Brno s.r.o. 47910453
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 20. 8. 2014
Cena včetně DPH 435 600,00 Kč
Datum realizace 31. 10. 2014
Datum podpisu smlouvy 1. 9. 2014

Zpět