Zateplení MŠ Absolonova

 
Evidenční číslo: OI-018884
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Zateplení MŠ Absolonova
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací definovaných v dokumentaci pro provádění stavby - zateplení obvodového pláště, výměna výplní otvorů, zateplení střešních konstrukcí a další stavební úpravy se zateplením související.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Webel s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Robert Kotzian Ph.D.
Ing. Jan Kaucký
Ing. Karel Vlček
Ing. Jana Markelová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 9. 4. 2014
Cena včetně DPH 5 064 718,15 Kč
Datum realizace 16. 4. 2014
Datum podpisu smlouvy 16. 4. 2014

Zpět