Překladatelské a tlumočnické služby pro roky 2015 - 2016

 
Evidenční číslo: OZV-018999
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Překladatelské a tlumočnické služby pro roky 2015 - 2016
Popis předmětu plnění: Zajištění překladů textů z českého jazyka do angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, italštiny, polštiny, španělštiny a japonštiny nebo naopak. Zajištění simultánního nebo konsekutivního tlumočení z českého jazyka do angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, italštiny, polštiny a španělštiny nebo naopak a zajištění tlumočnické techniky.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OZV
Vybraný uchazeč: Ilija Dorovský, Velkopavlovická 2/4064, 628 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nabídková cena bez DPH. 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
PhDr. Mojmír Jeřábek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 29. 10. 2014
Cena včetně DPH 2 359 500,00 Kč
Datum realizace 1. 1. 2015
Datum podpisu smlouvy 18. 11. 2014

Zpět