Květinová výzdoba a údržba zeleně na budovách Magistrátu města Brna (15/2014)

 
Evidenční číslo: OSM-019655
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Květinová výzdoba a údržba zeleně na budovách Magistrátu města Brna (15/2014)
Popis předmětu plnění: květinová výzdoba na jednotlivých budovách MMB
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 16a, 602 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
zadáno přímo organizaci města
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 16a, 602 00 Brno 62161521
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 5. 3. 2014
Cena včetně DPH 461 609,00 Kč
Datum realizace 31. 5. 2014
Datum podpisu smlouvy 7. 3. 2014

Zpět