Výběr dodavatele úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku (VZ 95/2014)

 
Evidenční číslo: OSM-019675
Datum schválení zadání Radou města Brna: 2. 4. 2014
Název: Výběr dodavatele úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku (VZ 95/2014)
Popis předmětu plnění: pravidelné zajišťování a provádění úklidových služeb v objektech a před objekty statutárního města Brna, dodání toaletních hygienických potřeb a čistících a mycích prostředků a dalších služeb, a to v souladu se zadávací dokumentací
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: SDRUŽENÍ „MĚSTO BRNO 2014“ sdružující společnosti: OLMAN spol. s r.o. (IČ 25578375) a OLMAN SERVICE s.r.o. (IČ 26293102)
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
celková cena za provedení celého předmětu plnění veřejné zakázky za první čtyři roky smluvního vztahu (bez DPH) 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Doc.RNDr. František Vižďa Ph.D.
Ing. Pavel Březa
Mgr. Jan Levíček
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 24. 9. 2014
Cena včetně DPH 28 823 622,00 Kč
Datum realizace
Datum podpisu smlouvy 25. 9. 2014

Zpět