Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12109613

 
Evidenční číslo: BO-019897
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12109613
Popis předmětu plnění: Závazek provozovatele připojit Žadatele k distribuční soustavě a rezervovat příkon. Jedná se o smlouvu na připojení domu s pečovatelskou službou a občanskou vybaveností, který je součástí záměru „BD Vojtova“.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: E.ON Distribuce a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
E.ON Distribuce a.s. 28085400
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 3. 3. 2015
Cena včetně DPH 576 500,00 Kč
Datum realizace 3. 8. 2016
Datum podpisu smlouvy 3. 3. 2015

Zpět