Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42 - dodatečné stavební práce č.1

 
Evidenční číslo: BO-019899
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42 - dodatečné stavební práce č.1
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, které nejsou obsaženy v původní veřejné zakázce. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení výše uvedené veřejné zakázky, některé práce pro dokončení stavby nejsou nezbytné a v projektu opodstatněné, některé práce je nutné realizovat s ohledem na zhoršený stav objektu před zahájením stavebních prací proti stavu v době zpracování projektu. Jedná se o: - doplnění překladů - výplně otvorů (truhlářská a zámečnické) - příčky - povrchovou úpravu dvora, sklepa, pavlačí - postupné podbetonování základového zdiva - SDK konstrukce, otlučení omítek stropů vč. rákosu - schodiště (m.č. 133,134), spraženou hřebíkovou desku - tesařské konstrukce - požární AL výplně otvorů - elektroinstalace a bleskosvody
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: IMOS Brno, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
celková nabídková cena bez DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
IMOS Brno, a.s. 25322257
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 17. 2. 2015
Cena včetně DPH 1 534 866,00 Kč
Datum realizace 26. 8. 2015
Datum podpisu smlouvy 5. 3. 2015

Zpět