Areál dopravní výchovy, II. etapa - I. část - Nábytek

 
Evidenční číslo: OIEF-019989
Datum schválení zadání Radou města Brna: 10. 3. 2015
Název: Areál dopravní výchovy, II. etapa - I. část - Nábytek
Popis předmětu plnění: Předmětem I. části veřejné zakázky je dodávka nábytku do prostor recepce, sálu, učeben, šaten a kanceláří. Součástí dodávky je také doprava nábytku a jeho montáž v místě plnění.
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: OIEF
Vybraný uchazeč: Potrusil s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena včetně DPH
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Potrusil s.r.o. 25310119
MAJSTAV s.r.o. 36398195
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Jiří Ulip
Mgr. Radek Řeřicha
Mgr. Radim Gold - OIEF
JUDr. Bohumil Šimek
Mgr. Petr Švejda
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 9. 6. 2015
Cena včetně DPH 1 600 052,94 Kč
Datum realizace 30. 8. 2015
Datum podpisu smlouvy 22. 7. 2015

Zpět