Květinová výzdoba a údržba zeleně na budovách Magistrátu města Brna (VZ 23/2015)

 
Evidenční číslo: OSM-020012
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Květinová výzdoba a údržba zeleně na budovách Magistrátu města Brna (VZ 23/2015)
Popis předmětu plnění: květinová výzdoba na jednotlivých budovách MMB
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: Veřejná zeleň města Brna, p.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
zadáno přímo organizaci města
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Veřejná zeleň města Brna, p.o. 62161521
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Petr Gabriel
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 10. 3. 2015
Cena včetně DPH 445 843,00 Kč
Datum realizace 23. 11. 2015
Datum podpisu smlouvy 16. 3. 2015

Zpět