Komplexní realizace expozice statutárního města Brna a Jihomoravského kraje na veletrhu URBIS INVEST 2011

 
Evidenční číslo: KPMB-000494
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Komplexní realizace expozice statutárního města Brna a Jihomoravského kraje na veletrhu URBIS INVEST 2011
Popis předmětu plnění: Grafické ztvárnění a celkové zajištění společného stánku města Brna a Jihomoravského kraje na veletrhu URBIS INVEST 2011.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: Veletrhy Brno, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 55
návrh architektonického a grafického řešení expozice 45
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Veletrhy Brno, a.s. 25582518
Exponex s.r.o. 29222338
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Jana Bohuňovská
Dr. Ing. Marie Zezůlková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 23. 3. 2011
Cena včetně DPH 496 630,00 Kč
Datum realizace 11. 4. 2011
Datum podpisu smlouvy 7. 4. 2011

Zpět