Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunnikace v ulicích Minská, Horovo a Bráfova,

 
Evidenční číslo: OI-020356
Datum schválení zadání Radou města Brna: 23. 10. 2013
Název: Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunnikace v ulicích Minská, Horovo a Bráfova,
Popis předmětu plnění: Komlpetní zhotovení stavbeního díla - rekonstrukce kanalizace, vodovodu, vč. přípojek, komunikace v ul Minská, Horova, a Bráfova. Dále rekonstrukc etamvajové trati v ul Minská, Horova.,
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: FIRESTA -Fišer, rekonstrukce , stavby a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
celkova nabídková cena 80
doba realizace 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Jiří Ides
Ing. Jan Kaucký
Naděžda Křemečková
Ing. Jaromír Holec
Ing. Robert Kotzian Ph.D.
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 10. 3. 2015
Cena včetně DPH 221 647 943,13 Kč
Datum realizace 1. 6. 2015
Datum podpisu smlouvy 4. 5. 2015

Zpět