ZUŠ Veveří 133 - výměna oken (VZ 73/2015)

 
Evidenční číslo: OSM-020585
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: ZUŠ Veveří 133 - výměna oken (VZ 73/2015)
Popis předmětu plnění: výměna dřevěných oken za nová plastová vč. vnějších s vnitřních parapetů, následné zapravení a zamalování - celkem 26 ks
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: PROTECHSTAV, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
PROTECHSTAV, s.r.o. 28334043
Teramar, s.r.o. 29191289
JIHSTAV s.r.o. 26301776
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Jaroslav Suchý
Petr Gabriel
Anna Marečková
Ing. Martina Hůlová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 16. 6. 2015
Cena včetně DPH 834 512,00 Kč
Datum realizace 20. 8. 2015
Datum podpisu smlouvy 17. 6. 2015

Zpět