Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42 - dodatečné stavební práce č.2

 
Evidenční číslo: BO-020595
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42 - dodatečné stavební práce č.2
Popis předmětu plnění: Předmětem jsou stavební práce, které nejsou obsaženy v původní veřejné zakázce. Jedná se o dodatečné vytápění m.č. 067, změnu úpravy prostor 054 a 055, parapety 1NP, povrchovou úpravu stropů m.č. 061 a 062, PBŘ zdvojení SDK RED podhledů; úpravu stropů a stěn, vstupních dveří a zárubní v půdním prostoru, oplocení-dvorní zdivo, užívání veřejných ploch a prostranství, kácení a výsadbu nových dřevin
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: IMOS Brno, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
celková nabídková cena bez DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
IMOS Brno, a.s. 25322257
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 30. 6. 2015
Cena včetně DPH 725 866,20 Kč
Datum realizace 10. 9. 2015
Datum podpisu smlouvy 9. 7. 2015

Zpět