Areál dopravní výchovy, II. etapa - III. část – Řidičské trenažéry

 
Evidenční číslo: OIEF-020633
Datum schválení zadání Radou města Brna: 10. 3. 2015
Název: Areál dopravní výchovy, II. etapa - III. část – Řidičské trenažéry
Popis předmětu plnění: Předmětem III. části veřejné zakázky je dodávka řidičských trenažéru do areálu dopravní výchovy. Součástí dodávky je automobilový trenažér, mototrenažér a cyklotrenažér. Součástí dodávky je také doprava a instalace řidičských trenažérů v místě plnění. Před převzetím dodávky musí být proveden zkušební provoz instalovaného zboží v minimální délce 7 dní.
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: OIEF
Vybraný uchazeč: JKZ spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena včetně DPH
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
JKZ spol. s r.o. 47155191
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Radek Řeřicha
Mgr. Jiří Ulip
Mgr. Radim Gold - OIEF
JUDr. Bohumil Šimek
Mgr. Petr Švejda
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 9. 6. 2015
Cena včetně DPH 544 500,00 Kč
Datum realizace 11. 9. 2015
Datum podpisu smlouvy 22. 7. 2015

Zpět