Areál dopravní výchovy, II. etapa - IV. část - Simulátory nárazu

 
Evidenční číslo: OIEF-020634
Datum schválení zadání Radou města Brna: 10. 3. 2015
Název: Areál dopravní výchovy, II. etapa - IV. část - Simulátory nárazu
Popis předmětu plnění: Předmětem IV. části veřejné zakázky je dodávka simulátorů. Součástí dodávky je nárazový simulátor a otočný nárazový simulátor. Součástí dodávky je také doprava a instalace simulátorů nárazu v místě plnění. Před převzetím dodávky musí být proveden zkušební provoz instalovaného zboží v minimální délce 7 dní.
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: OIEF
Vybraný uchazeč: ÚAMK Industry, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena včetně DPH
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
ÚAMK Industry, a.s. 43725996
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Radek Řeřicha
Mgr. Jiří Ulip
Mgr. Radim Gold - OIEF
JUDr. Bohumil Šimek
Mgr. Petr Švejda
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 2. 6. 2015
Cena včetně DPH 3 218 600,00 Kč
Datum realizace 11. 9. 2015
Datum podpisu smlouvy 22. 7. 2015

Zpět