Areál dopravní výchovy, II. etapa - V. část - Bezpečnostní zařízení

 
Evidenční číslo: OIEF-020635
Datum schválení zadání Radou města Brna: 10. 3. 2015
Název: Areál dopravní výchovy, II. etapa - V. část - Bezpečnostní zařízení
Popis předmětu plnění: Dodávka bezpečnostního zařízení do areálu dopravní výchovy. Součástí dodávky jsou kamerový a přístupový zabezpečovací systém. Součástí dodávky je také doprava a instalace bezpečnostního zařízení v místě plnění. Před převzetím dodávky musí být proveden zkušební provoz instalovaného zboží v minimální délce 7 dní.
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: OIEF
Vybraný uchazeč: Trade FIDES a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena včetně DPH
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Trade FIDES a.s. 61974731
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Radek Řeřicha
Mgr. Jiří Ulip
Mgr. Radim Gold - OIEF
JUDr. Bohumil Šimek
Mgr. Petr Švejda
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 2. 6. 2015
Cena včetně DPH 1 005 616,47 Kč
Datum realizace 11. 9. 2015
Datum podpisu smlouvy 22. 7. 2015

Zpět