Areál dopravní výchovy, II. etapa - VI. část - Výpočetní technika

 
Evidenční číslo: OIEF-020636
Datum schválení zadání Radou města Brna: 10. 3. 2015
Název: Areál dopravní výchovy, II. etapa - VI. část - Výpočetní technika
Popis předmětu plnění: Předmětem VI. části zakázky je dodávka IT vybavení (včetně SW a příslušenství) pro potřeby projektu. Součástí dodávky je také doprava a instalace výpočetní techniky v místě plnění. Před převzetím dodávky musí být proveden zkušební provoz instalovaného zboží v minimální délce 7 dní.
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: OIEF
Vybraný uchazeč: UNIS COMPUTERS, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena včetně DPH
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
UNIS COMPUTERS, a.s. 63476223
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Radek Řeřicha
Mgr. Radim Gold - OIEF
Mgr. Jiří Ulip
JUDr. Bohumil Šimek
Mgr. Petr Švejda
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 2. 6. 2015
Cena včetně DPH 441 626,00 Kč
Datum realizace 11. 9. 2015
Datum podpisu smlouvy 22. 7. 2015

Zpět