Osobní vozidla pro Magistrát města Brna

 
Evidenční číslo: OVV-020642
Datum schválení zadání Radou města Brna: 30. 6. 2015
Název: Osobní vozidla pro Magistrát města Brna
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 osobních vozidel střední třídy a 1 osobního vozidla s pohonem na CNG s využitím pro vedení města Brna. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části podle § 98 ZVZ. část A) dodávka 4 osobních vozidel střední třídy podle zadávací dokumentace; část B) dodávka 1 osobního vozidla s pohonem na CNG (Commpressed Natural Gas) podle zadávací dokumentace.
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: OVV
Vybraný uchazeč: Z + M Partner, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
AUTONOVA BRNO s.r.o. 46960341
Přerost a Švorc - auto, s.r.o. 63073188
AZ SERVIS, a.s. 25581309
Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. 28685521
K.E.I. GROUP, s.r.o. 49969641
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Richard Mrázek - náměstek
Marek Janíček
Ing. Vít Beran
Mgr. Martin Kozel
Mgr. Hana Solčányová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 13. 10. 2015
Cena včetně DPH 3 555 372,00 Kč
Datum realizace 10. 12. 2015
Datum podpisu smlouvy 26. 10. 2015

Zpět