Malinovského nám. 3 - přípravné práce pro sanaci stropu (VZ 106/2015)

 
Evidenční číslo: OSM-020819
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Malinovského nám. 3 - přípravné práce pro sanaci stropu (VZ 106/2015)
Popis předmětu plnění: přípravné práce pro následnou sanaci stropu - odkrytí rozsahu napadení stropní konstrukce dřevokaznými houbami
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: VARSTA, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
REMOPA, s.r.o. 25518186
VARSTA, s.r.o. 26917840
PRESL s.r.o. 26915791
MTc-stav, s.r.o. 25538543
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Jaroslav Suchý
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
Anna Marečková
Ing. Martina Hůlová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 7. 2015
Cena včetně DPH 1 196 606,00 Kč
Datum realizace 31. 10. 2015
Datum podpisu smlouvy 28. 7. 2015

Zpět