Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2015

 
Evidenční číslo: OŠMT-020826
Datum schválení zadání Radou města Brna: 26. 5. 2015
Název: Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2015
Popis předmětu plnění: Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2015
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: OŠMT
Vybraný uchazeč: Automotodrom Brno, a.d.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Automotodrom Brno, a.d. 60728825
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Jaroslav Suchý
Ing. Martin Schwab
Mgr. Michal Doležel
Mgr. Martin Jelínek
Mgr. Eva Hráčková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 7. 2015
Cena včetně DPH 10 000 000,00 Kč
Datum realizace 14. 8. 2015
Datum podpisu smlouvy 31. 7. 2015

Zpět