Zpracování due diligence Společnosti Veletrhy Brno, a. s.

 
Evidenční číslo: ORF-020895
Datum schválení zadání Radou města Brna: 28. 7. 2015
Název: Zpracování due diligence Společnosti Veletrhy Brno, a. s.
Popis předmětu plnění: Due diligence (finanční, daňová, právní a provozní) společnosti Veletrhy Bno, a. s.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: ORF
Vybraný uchazeč: Patria Corporate Finance, a. s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ernst&Young, s. r. o. 26705338
Grant Thornton Advisory, s. r. o. 26513960
Deloitte Advisory, s. r. o. 27582167
Patria Corporate Finance, a. s. 25671413
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Vokřál
Bc. Tomáš Kratochvíl
Ing. Jana Červencová
Mgr. Martin Rosický
JUDr. Jana Brabcová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 7. 2015
Cena včetně DPH 798 570,00 Kč
Datum realizace 31. 12. 2015
Datum podpisu smlouvy 19. 8. 2015

Zpět