Jánská 18/20 - oprava 1.PP, dvora a výměna oken (zadní trakt) (VZ 88/2015)

 
Evidenční číslo: OSM-020898
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Jánská 18/20 - oprava 1.PP, dvora a výměna oken (zadní trakt) (VZ 88/2015)
Popis předmětu plnění: opravy stavebních konstrukcí v 1.PP zadního tarktu a dvota objektu včetěn výměny oken archivu MMB
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: VARSTA, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
REMOPA, s.r.o. 25518186
VARSTA, s.r.o. 26917840
PRESL s.r.o. 26915791
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Jaroslav Suchý
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
Anna Marečková
Ing. Martina Hůlová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 18. 8. 2015
Cena včetně DPH 2 856 891,00 Kč
Datum realizace 18. 11. 2015
Datum podpisu smlouvy 18. 8. 2015

Zpět