Bytový dům Staňkova 47 - výměna oken a oprava uliční fasády (VZ 161/2015)

 
Evidenční číslo: OSM-021747
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Bytový dům Staňkova 47 - výměna oken a oprava uliční fasády (VZ 161/2015)
Popis předmětu plnění: provedení sanace obvodového zdiva při uliční části, výměna oken a oprava uliční fasády včetně šikmé střechy v rozsahu dle projektové dokumentace
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: UCHYTIL s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
JIHSTAV s.ro. 26301776
UCHYTIL s.r.o. 60734078
LS MONT s.r.o. 28285531
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Jaroslav Suchý
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
Anna Marečková
Ing. Martina Hůlová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 24. 11. 2015
Cena včetně DPH 2 089 689,00 Kč
Datum realizace 31. 5. 2016
Datum podpisu smlouvy 24. 11. 2015

Zpět