Zámečnická 2 - sdílené bydlení

 
Evidenční číslo: BO-022194
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Zámečnická 2 - sdílené bydlení
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce spočívající ve vytvoření nové bytové jednotky z části nebytového prostoru objektu Zámečnická 2, Brno. (sdílené bydlení)
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: PSK Brno, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 80
lhůta dokončení díla ve dnech 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
FRAMA spol. s r.o. 44961219
KOMFORT a.s. 25524241
PSK Brno, s.r.o. 60724463
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Klára Liptáková
Mgr. Jiří Lahoda
Ing. Jitka Kalášková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 5. 1. 2016
Cena včetně DPH 6 599 255,00 Kč
Datum realizace 20. 1. 2016
Datum podpisu smlouvy 20. 1. 2016

Zpět