Květinová výzdoba oken a údržba vybraných ploch zeleně v roce 2016 (VZ 15/2016)

 
Evidenční číslo: OSM-022315
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Květinová výzdoba oken a údržba vybraných ploch zeleně v roce 2016 (VZ 15/2016)
Popis předmětu plnění: květinový výzdoba a údržba vybraných ploch zeleně v roce 2016
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: Veřejná zeleň města Brna, p.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
zadáno přímo organizaci města
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Veřejná zeleň města Brna, p.o. 62161521
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 16. 2. 2016
Cena včetně DPH 454 071,00 Kč
Datum realizace 30. 11. 2016
Datum podpisu smlouvy 16. 2. 2016

Zpět