Rekonstrukce inž. sítí a komunikací ul. Olší

 
Evidenční číslo: OI-022645
Datum schválení zadání Radou města Brna: 8. 3. 2016
Název: Rekonstrukce inž. sítí a komunikací ul. Olší
Popis předmětu plnění: projektová dokumentace
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: VIAPONT, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
VIAPONT, s.r.o. 46995447
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Zdeňka Šamánková
Ing.arch. Radomír Kolomazník
Ing. Aleš Keller
Ing. Ladislav Vyskočil
Bc. Jaroslav Bohatý LL.M.
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 8. 3. 2016
Cena včetně DPH 2 153 800,00 Kč
Datum realizace 18. 3. 2016
Datum podpisu smlouvy 18. 3. 2016

Zpět