Brno, VDJ Řečkovice 2000 m3 (starý), 2400m3 (nový)- rekonstrukce armaturních komor

 
Evidenční číslo: OI-022649
Datum schválení zadání Radou města Brna: 8. 3. 2016
Název: Brno, VDJ Řečkovice 2000 m3 (starý), 2400m3 (nový)- rekonstrukce armaturních komor
Popis předmětu plnění: Jedná se o kompletní zhotovení díla, tj. stavby „Brno, VDJ Řečkovice 2000 m3 (starý), 2400m3 (nový)- rekonstrukce armaturních komor“.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: VHS Brno a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Bc. Jaromír Peška
ing. Petr Šindler
Ing. Jitka Fraňková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 8. 3. 2016
Cena včetně DPH 6 412 947,97 Kč
Datum realizace 12. 10. 2016
Datum podpisu smlouvy 29. 3. 2016

Zpět